Jak przygotować projekt?

Każdy plik przed przekazaniem do produkcji będzie przez nas bezpłatnie zweryfikowany pod względem poprawności. W razie wykrycia nieprawidłowości, poinformujemy Cię o potrzebie dokonania korekty.

 

Pliki powinny być przygotywane w zgodności ze sztuką projektową i drukarską, czyli posiadać odpowiednią do rodzaju druku skalę, rozdzielczość, formatyzację oraz kolorystykę.

Dla wszystkich naszych produktów, posiadających określony format, dostepne są pliki szablonów, które należy pobrać i na ich podstawie przygotować projekt.

W wiekszości przypadków pliki szablonów widoczne są bezpośrednio na podstronie danego produktu, nad kalkulatorem, jednak należy jeszcze zajrzeć do zakładki "Szablony" i uwzględnić wszelkie informacje tekstowe znajdujące się tam.

Jeżeli dany produkt posiada zakładkę "Jak przygotować plik?", należy uwzglednić informacje tam zawarte.

Podstawowe cechy poprawnie przygotowanego projektu:

- zastosowanie modelu kolorów CMYK

- pozostawienie spadów o odpowiedniej szerokości

- zastosowanie odpowiedniej rozdzielczości dla zdjęć - 300 dpi

- zamianie czcionek na krzywe

- zastosowaniu wewnętrznych marginesów bezpieczeństwa

W przypadku dużej ilości tekstu w kolorze czarnym (szczególnie w przypadku druków dwustronnych, na dowolnym papierze), zalecamy zbudowanie czarnej barwy w  oparciu o wzór K=100%, czyli C 0/M 0/Y 0/K 100.

Projekt nie powinien zawierać osadzonych profili kolorów. Drukujemy przy użyciu profilu Fogra 39.

Jeżeli masz problemy z przygotowaniem projektu do druku lub pytania - skontaktuj się z nami - znajdziemy rozwiazanie.